Visie

Dit is onze droom:

Buurtkerk Soesterkwartier
een open familie in de wijk
waar we met vallen en opstaan leren over Gods liefde
en waar ieder waardevol is!

Dit is wat wij beloven aan God, aan de wijk, aan elkaar:

Open familie ‘Wij beloven een open familie te zijn in het Soesterkwartier, waar we met vallen en opstaan leren over Gods liefde en waar ieder waardevol is’

 

 

Wederkerigheid ‘Wij beloven dat wij ontvangen waar we geven en geven waar we ontvangen’

  • Wij geloven in dingen doen met en niet slechts voor de wijk

 

Jezus naleven  ‘Wij zullen het evangelie van Jezus praktiseren in de wijk’

  • We vroegen iemand in de wijk: ‘Wat is je tip voor de buurtkerk?’ Hij zei: ‘Jullie moeten evangelie praktiseren!’

 

Verbinden ‘Wij zijn toegewijd om door persoonlijke relaties bij te dragen aan verbinding tussen mensen in de verschillende delen van de wijk als ‘Wij Soesterkwartier’

  • ‘We bieden gelegenheden voor mensen uit verschillende achtergronden om elkaar te ontmoeten’

 

Ontmoeten: ‘Wij beloven dat wij in ons dagelijks leven de tijd nemen om mensen in de buurt te ontmoeten, te luisteren en relaties op te bouwen’

  • ‘Wij beloven dat door activiteiten en vieringen er ontmoetingen kunnen plaatsvinden die leiden tot relaties’

In afhankelijkheid van God kunnen wij deze beloften waar maken. Vertrouwen op God zien wij als het geheim van de bloei van onze wijk. Dit vertrouwen op God zijn wij zelf ook aan het leren.

Dit zijn enkele van de woorden van Jezus die ons inspireren (uit de Bijbel, Matteüs 5,1-10):
Toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.
Hij nam het woord en onderrichtte hen:

‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.'


Meer weten over onze activiteiten? Ga naar de pagina Activiteiten.
Contact met ons opnemen? Ga naar de pagina Contact.